Termografering i industri og landbrug af Abild EL ApS i Tønder

Hos Abild El-forretning ApS kan vi hjælpe dig med termografering af DBI. Derfor er du står du rigtig godt og er i gode hænder, når du vælger termografering ved os.

Vi udfører termografi af el-tavler for alle erhverv og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private i Tønder – Sønderjylland. Vores godkendte termografører servicerer hele Sønderjylland. Hos Abild El-forretning ApS får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne.

Kontakt os på 📧 mail@abild-el.dk eller ring til os på 📱 74 72 33 55 for et uforpligtende tilbud.

Hvad er termografering?

Termografering er en effektiv metode til at få et meget fortællende billede af el-installationers tilstand. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, som måler temperaturer på overfladen gennem infrarød stråling og på denne måde kan man finde defekter, fejl og eventuelle begyndende kortslutninger i el-installationer.

 

Hvorfor termografering?

Fejl på el-installationer er for det meste skjulte og derfor vil man ikke opdage dem i den daglige drift, men det er vigtig at vedligeholde og driftssikre de elektriske komponenter, da det kan have store konsekvenser. Derfor er termografering vigtigt både i virksomheder, industri og i landbrug.  Skal du og din virksomhed, landbrug eller produktion have foretaget termografering af jeres el-installationer og el-tavler i Tønder – Sønderjylland? Tøv ikke med at tage kontakt til os 📧 mail@abild-el.dk eller på 📱 74 72 33 55 – vi holder til i Tønder, men kører i hele Sønderjylland.

Når vi, her hos Abild El-forretning ApS i Sønderjylland laver termografering, er det en kontrol af tilstanden som den er i nuet og efterfølgende optimerer vi på eventuelle dårlige, løse eller defekte installationer og overbelastninger.

Hvis ikke man sikrer el-installationerne, hvad enten det er i en virksomhed, industri eller landbrug, er korrekte, kan det føre til kortslutninger, skader på maskiner, driftsstop eller endnu værre – brand.

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.

Med el-termografering kan man identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

Drifts- og produktionsstop kan forebygges

For et landbrug vil termografering for eksempel give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Mens termografi i en produktionsvirksomhed kan fortælle, om el-tavlerne er på overarbejde og kan medføre alvorlige driftsstop.

Vi anbefaler produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året. Vi anbefaler landbrug at få termograferet el-tavler hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år.

Vores termografør fra Abild El -forretning ApS i Tønder, Sønderjylland gennemgår udvalgte el-installationer. Det er ikke kun hoved- og styretavler, der efterses.

Termografering-Tønder-Elektriker
Abild-El-termografering-Tønder

Her listes nogle af de el-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

 

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • El-motorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere
 • Ladestandere
 • Termografering, landbrug
Abild-El-termografering-Tønder

Dokumentation og termograferingsrapport

Hvis vores termografør opdager kritiske fejl eller skader, der kan have alvorlige konsekvenser, vil du blive informeret herom, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Herefter laves en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav, der stilles af DBI. Vi gennemgår rapporten med dig efterfølgende, så du står stærkest muligt ift. at forholde dig til det dokumenterede.

Vi sørger for dokumentation og rapport til dit forsikringsselskab.

Termografering i industrien

termografering i Tønder og omegn.

Ved termografering i industrien eller i virksomheder, mener vi, at vi her hos Abild EL-forretning ApS i Tønder, er det helt rigtige valg. Du kan derfor trygt lade os om at termografere din virksomhed eller produktion.

Din produktion er fortsat i drift, når vi termograferer. Vores termografører gennemgår udvalgte el-installationer.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller de er defekte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Termografering i landbruget

Termografering industri Tønder Sønderjylland

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i hele Sønderjylland. 

Når vi hos Abild EL-forretning i Sønderjylland termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand og fungerer efter hensigten.

Abild EL-forretning er medejer af TS-gruppen og derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug. Det koster både ejer og forsikringsselskab dyrt, hvis en landbrugsproduktion brænder ned eller hvis det skulle ske at driften stoppes pga. skader på el-komponenter.

Vi vil typisk kigge alle jeres el-tavler igennem og termografere følgende:

 • Styrings- og el-tavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også i eks. kornsiloer)

Bedre forsikringsvilkår med termografering i Nordjylland

En del forsikringsselskaber giver bedre vilkår til de virksomheder, som aktivt øger indsatsen for bedre sikkerhed. Vi laver serviceaftaler med erhvervskunder både indenfor industri og landbrug i hele Sønderylland. Ønsker du også en serviceaftale på enten halv, hel eller helt op til 5 års interval? Kontakt Abild El-forretning  på📱 74 72 33 55 eller 📧 mail@abild-el.dk for at aftale nærmere.

Forsikringsselskaber* niveau inddeler virksomheder, i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

 

Her kan du se niveauerne:

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

Termografering Tønder
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

Termografering Bredebro
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning ville virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

Termografering Løgumkloster
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt.

Kontakt os her

Herunder kan du beskrive dit problem samt indsende billeder af problemet. 
Vi tager kontakt til dig hurtigst muligt, så vi kan få løst dit problem.